top of page

Whistleblowing na Slovensku: Malé a střední firmy pod tlakem

Aktualizováno: 20. 10. 2023


Whistleblowing, neboli oznamování nekalých praktik v organizacích, je v poslední době významným tématem na Slovensku. Přestože Slovensko až nedávno přijalo novou legislativu v souladu s EU směrnicí o ochraně oznamovatelů, mnoho firem zde není připraveno na splnění nových požadavků a lhůt.


Proč nová legislativa?


Na pozadí evropského tlaku a potřeby zvýšit transparentnost podnikání byla 10. května 2023 přijata novela whistleblowingové legislativy, která upravuje předchozí zákon č. 54 z roku 2019. Cílem je dosáhnout souladu s novými požadavky EU směrnice o whistleblowingu (2019/1937).


Mezi klíčové změny patří:

- Širší definice oznamovatele.

- Rozšíření ochrany proti odplatě.

- Ujasnění postavení anonymních oznamovatelů.

- Sankce a pokuty za odhalení identity oznamovatele či za neoprávněný zásah.


Kdo je postižen novými pravidly?


Zákonná novela, která vstoupila v platnost 1. července 2023, se týká:

- Všech zaměstnavatelů s více než 50 zaměstnanci.

- Zaměstnavatelů s vybraným předmětem podnikání, včetně poskytování finančních služeb, služeb v oblasti bezpečnosti dopravy a služeb v oblasti životního prostředí.

- Orgánů veřejné moci s více než 5 zaměstnanci.


Všichni tito zaměstnavatelé budou muset mít zavedený interní whistleblowing systém do 1. září 2023, kdy některá ustanovení zákona, týkající se interních oznamovacích systémů a sankcí, vstoupí v platnost.


Kde je problém?


Hlavní výzvou zůstává uplatnění tohoto zákona, zejména v kontextu malých a středních podniků. Tyto firmy často nemají zdroje, znalosti nebo kapacitu k tomu, aby v krátkém čase přizpůsobily své interní procesy a směrnice novým požadavkům.


Zároveň, v případě nedodržení nových pravidel, hrozí zaměstnavatelům s více než 250 zaměstnanci pokuty až do výše 100.000 EUR a těm s počtem zaměstnanců do 250 až 50.000 EUR.


Je příliš pozdě na nápravu?


Slovenské malé a střední podniky nyní bojují s časem, aby splnily požadavky zákona. Je důležité podniknout kroky k shodě co nejdříve. Vhodným krokem může být konzultace s odborníky na whistleblowing, aby se zabezpečilo, že firmy nejen splňují požadavky, ale také chrání své zaměstnance a reputaci.


Závěr


Slovensko prochází zásadními změnami v oblasti whistleblowingu. I když je nová legislativa krokem vpřed, malé a střední podniky čelí značným výzvám. Je na čase, aby se tyto firmy vybavily potřebnými nástroji a znalostmi k navigaci v novém regulačním prostředí.

Comments


bottom of page