top of page

Drama v Polsku kolem zákona o ochraně informátorů


Zákon o ochraně informátorů? Polsko říká: „Ne tak rychle!“


Přes hlučné protesty Evropské unie a několik pokusů o navržení zákona se zdá, že Polsko má se svým procesem pro zavedení směrnice EU o ochraně informátorů problém. A jaký je vlastně problém? Důvodů je několik, a většina z nich je dostatečně kontroverzní, aby si získala pozornost!


Opakovaná neúspěšná úprava legislativního návrhu


Od prosince 2020 se Polsko pokouší o transpozici směrnice EU o ochraně informátorů do svého národního práva. Ačkoliv měly všechny členské státy EU tento zákon v prosinci 2021 transponovat, Polsko bylo jedním z posledních dvou států, které tak neučinily. Do dnešního dne bylo představeno devět návrhů zákona, ale žádný z nich ještě nebyl předložen parlamentu. Drama? Ano, hodně!


Kritické problémy dnes


1. Nedostatečná právní ochrana: Bez konkrétního zákona, který by informátory chránil, jsou ti, kteří upozorňují na nesrovnalosti, vystaveni odplatě ze strany svých zaměstnavatelů, protože se na ně vztahuje pouze pracovní právo.

2. Omezená ochrana zaměstnanců: Polské pracovní právo nechrání miliony pracovníků mimo tradiční pracovní vztahy.

3. Omezená pravomoc soudu: Soudy v Polsku mohou vyšetřovat pouze důvody, které zaměstnavatelé uvádějí pro ukončení pracovního poměru, což znesnadňuje prokázání, zda bylo upozorňování na nesrovnalosti skutečným důvodem odplaty.


A co dál?


S blížícími se parlamentními volbami v říjnu a nedostatečnou politickou vůlí k provedení zákona, který by uvalil další povinnosti na zaměstnavatele, je nepravděpodobné, že by se situace v blízké době změnila. Avšak, jak Marta Kozak-Manicka zdůraznila, informátoři mohou těžit z ochrany EU, pokud má směrnice přímý účinek, nebo pokud vznášejí svá práva před Evropským soudem pro lidská práva.


Závěr


Drama kolem procesu zavádění směrnice EU v Polsku je očividné. Otázka nyní zní: Jak dlouho bude Polsko otálet a jaký dopad to bude mít na jeho postavení v rámci EU? Pouze čas ukáže. Ale jedno je jisté, informátoři tedy oznamovatelé v Polsku si zaslouží lepší ochranu!

Comments


bottom of page