top of page

Vyberte si ideální modul pro vaše podnikání: LEGISLATIVA, OBCHOD a PROVOZ

Řídící dokumenty – směrnice a nařízení, dohled nad platností a přijetí směrnic zaměstnanci.

eSSL – spisová služba, správa datových zpráv a důvěryhodné ukládání dokumentů.

DMS – celková správa dokumentů a administrativních procesů.

GDPR – správa agendy osobních údajů v souladu s legislativou.

CyberComply – denní správa procesů ochrany digitálních aktiv v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

BOZP – denní řízení bezpečnosti práce. Termíny, dokumentace, role, odpovědnost a incidenty.

WhistleGuard – efektivní interní oznamovací systém dle zákona o ochraně oznamovatelů.

ESG – denní řízení celé ESG agendy. Termíny, dokumentace, role, odpovědnost, integrace a reporty.

LEVEL 2  LEGISLATIVA-var2.png
LEVEL 2  PROVOZ-var5.png

Výroba – hlášení postupu výroby a odvádění úkolů.

Majetek – evidence firemního majetku dle jednotlivých kategorií, dokumentace.

Flotila – správa firemního vozového parku (prohlídky, pojištění, provoz, řidiči).

Projekty – řízení a dohled nad projekty.

Cesty – zpracování služebních cest (žádost, schvalování, správa, vyúčtování).

HR – řízení lidských zdrojů, centralizace zaměstnanecké agendy.

MESAI – výrobní informační systém (MES) za použití umělé inteligence (AI) je softwarové řešení, které aktivně zvyšuje kvalitu a efektivitu výrobních procesů.

IoT – automatizace a digitalizace procesů prostřednictvím senzorů.

LEVEL 2 OBCHOD -var5.png

Nákup – správa vydaných objednávek a přijatých faktur, OCR vytěžování.

Prodej – schvalování vystavených faktur, správa objednávek, párování přijatých objednávek s vystavenými fakturami.

Smlouvy –správa smluv a jejich dodatků. Napojení na registr smluv.

CRM – centrální správa dat o klientech. Řízení obchodních aktivit.

Kalkulace – tvorba cen, kontrola a schvalování cenových nabídek.

AI – automatizace marketingu a obchodu za použití umělé inteligence.

BI – analýza chování spotřebitelů, odhad vývoje tržních trendů, prognóza prodeje nebo zlepšování zákaznické zkušenosti.

Plán – plánovaní v oblasti obchodu za podpory finančního modelování, tvorba scénářů a vyhodnocení návratnosti. To umožňuje odhadovat důsledky různých scénářů budoucího vývoje a zvyšuje jistotu a efektivitu v rozhodování.

bottom of page