top of page

Ochrana Oznamovatelů v České Republice: Malé a střední firmy na pokraji termínu


Konečně je tu. Zákon o ochraně oznamovatelů, neboli whistleblowerů, který byl ve světě podnikání v České republice tak dlouho očekávaný, nabyl účinnosti 1. srpna 2023. Tento zákon, který měl převzít směrnici EU o whistleblowingu, prošel parlamentem s pomalým pokrokem, ale je tu.


Začněme od začátku. Co je to whistleblowing? Je to možnost upozornit na neetické, nemorální či nelegální jednání v organizaci bez strachu z odvetných opatření. V ČR však bylo přijetí tohoto zákona opožděno, což zemi vystavilo kritice a možným sankcím ze strany EU.


Přestože zákon nabyl platnosti v srpnu, organizace s 50-249 zaměstnanci mají čas až do 15. prosince 2023 k implementaci interního oznamovacího systému. A právě zde nastává problém. Mnoho malých a středních firem je na tuto dobu značně nepřipraveno, což může vést k hromadným pokutám.


Na papíře je zákon jasný. Firmy musí vytvořit interní oznamovací systém, kde mohou zaměstnanci nahlásit problémy. Tyto problémy musí být poté řádně vyšetřeny a oznamovatel musí být chráněn před jakýmikoli odvetnými kroky. Ale v praxi? Mnoho firem stále bojuje s tím, jak tento systém správně implementovat.


Navíc, díky minimalističtějšímu přístupu ČR k implementaci směrnice, může dojít k situacím, kdy osoba, která podá hlášení anonymně, nemá garantovanou ochranu, pokud bude její identita odhalena.


Měly by firmy to brát vážně? Rozhodně. Pokuty mohou dosáhnout až 1 000 000 Kč. Ale co je ještě důležitější, bez kvalitního oznamovacího systému riskují firmy reputační ztráty a finanční škody v důsledku neřešených problémů.


Česká republika měla dostatek času na přípravu. Skandály s whistleblowery a zneužitím fondů EU jasně ukázaly, že potřeba silné ochrany oznamovatelů je akutní. Nyní, když se blíží prosincový deadline, je otázkou, kolik firem bude skutečně připraveno.


Je zřejmé, že legislativa je jedna věc, ale její skutečná implementace v podnicích je něco zcela jiného. Malé a střední firmy budou muset rychle jednat, aby předešly sankcím a zajistily transparentní a spravedlivé pracovní prostředí pro své zaměstnance.

Kommentare


bottom of page