top of page
lefticx_edited_edited.jpg

Modul
MESAI

MESAI.png

Modul MESAI v rámci platformy APLISO nabízí integraci softwarových senzorů, BI, AI a automatizaci procesů v jednom komplexním řešení. Poskytuje tím výrobním společnostem řešení MES (Manufacturing Execution System) a spolu s AI sledování a analýzu efektivity operací pro každý stroj.

Modul MESAI

Modul MESAI v rámci platformy pro digitalizaci a automatizaci obchodních procesů APLISO :

Mnoho výrobních společností čelí výzvám spojeným s monitorováním a optimalizací výrobních procesů. Nedostatečné sledování efektivity strojů a výrobních ztrát v reálném čase často vede k neefektivnímu využívání zdrojů a snižuje celkovou produktivitu.
 

Tento problém je zesílen nedostatkem integrace mezi různými systémy, jako jsou senzory (IoT), Business Intelligence (BI), umělá inteligence (AI) a procesní automatizace. Bez komplexního řešení, které by tyto aspekty spojovalo, se výrobní podniky potýkají s obtížemi při získávání přesných a ucelených dat potřebných pro efektivní rozhodování a zlepšování procesů ve výrobě.
 

Modul MESAI v rámci platformy APLISO nabízí integraci softwarových senzorů, BI, AI a automatizaci procesů v jednom komplexním řešení. Poskytuje tím výrobním společnostem řešení MES (Manufacturing Execution System) a spolu s AI sledování a analýzu efektivity operací pro každý stroj.
 

Tato integrace umožňuje výrobcům přesně monitorovat efektivitu výroby (OEE - Overall Equipment Effectiveness) a ztráty v reálném čase. Pomocí analýzy obrazu z kamerových záznamů mohou podniky neustále zdokonalovat své výrobní procesy. Tato funkce poskytuje hlubší vhled do výrobních operací a umožňuje rychlé identifikování a řešení problémů.

 

Digitalizace Procesů:

MESAI modul transformuje tradiční výrobní operace do plně digitalizovaného prostředí. Integrací softwarových senzorů a systémů pro sběr dat získávají podniky přesné informace o každé fázi výrobního procesu. Tato digitalizace umožňuje podnikům lépe sledovat a analyzovat výrobní tok, což vede k rychlejšímu rozhodování a lepšímu využití zdrojů.

 

Automatizace Procesů:

S klíčovým zaměřením na automatizaci, MESAI přináší efektivitu a konzistenci ve výrobních procesech. Modul využívá pokročilou AI a algoritmy strojového učení k optimalizaci operací a minimalizaci chyb. Tato automatizace nejenže zvyšuje produktivitu, ale také snižuje náklady a zlepšuje celkovou kvalitu výroby.

 

Integrace BI a AI:

MESAI integruje Business Intelligence a umělou inteligenci pro poskytnutí hlubokého vhledu do výrobních procesů. Tato kombinace umožňuje společnostem lépe porozumět jejich výrobním cyklům, identifikovat oblasti pro zlepšení a efektivně reagovat na tržní změny.

 

Monitorování a Zlepšování OEE:

Modul umožňuje podnikům přesně monitorovat celkovou efektivitu zařízení (OEE) a identifikovat ztráty v reálném čase. Díky integraci s kamerovými systémy poskytuje MESAI detailní analýzy, které podporují neustálé zlepšování a optimalizaci výrobních procesů.

Modul MESAI je tak revolučním řešením pro digitalizaci a automatizaci výrobních procesů, které poskytuje společnostem nástroje pro zvýšení efektivity, snížení provozních nákladů a udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnícím průmyslovém prostředí.

 

Společnosti mohou tímto způsobem reagovat na problémy výrobních procesů mnohem efektivněji. S využitím MESAI modulu získávají cenné informace potřebné pro zvýšení produktivity, snížení ztrát a celkové zlepšení operací na základě reálných dat a pokročilých analytických nástrojů.
 

Tento přístup poskytuje firmám silný nástroj pro neustálé zlepšování a udržení konkurenceschopnosti na trhu.

bottom of page