top of page
lefticx_edited_edited.jpg

Modul
ESG

ESG.png

Modul ESG Reporting je navržen tak, aby významně zjednodušil a automatizoval proces shromažďování, zpracování a reportování dat souvisejících s environmentálními, sociálními a správními (ESG) aspekty podnikání. Jeho hlavním cílem je digitalizace a automatizace těchto procesů, aby bylo možné efektivně vyhovět požadavkům na reportování v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti podniků.

APLISO ESG

 

Klíčové vlastnosti:
 

Výhody:
 

 • Značná úspora času a snížení nákladů díky automatizaci sběru a zpracování dat.
   

 • Zvýšená přesnost a spolehlivost reportovaných informací.
   

 • Lepší porozumění a správa ESG rizik a příležitostí.
   

 • Posílení povědomí o udržitelnosti a společenské odpovědnosti v rámci organizace.
   

Tento modul ESG Reporting představuje komplexní řešení pro digitalizaci a automatizaci procesů reportování ESG, což pomáhá organizacím nejen vyhovět regulačním požadavkům, ale také aktivně řídit a zlepšovat svůj celkový výkon v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Hlavní vlastnosti:
 

 

1. Automatizovaný Sběr Dat: Modul automaticky shromažďuje data z různých interních systémů a databází, jako jsou ERP a CRM systémy. Toto zahrnuje data týkající se emisí CO2, využití zdrojů, pracovních podmínek, dodržování právních předpisů a dalších relevantních faktorů.
 

2. Pokročilá Analýza a Zpracování Dat: S využitím algoritmů umělé inteligence a strojového učení modul analyzuje shromážděná data, identifikuje trendy a poskytuje hluboké analýzy ESG výkonu.
 

3. Generování Zpráv a Dashboardy: Modul umožňuje vytváření přizpůsobených zpráv, které vyhovují různým regulačním a interním standardům. Nabízí také interaktivní dashboardy, které poskytují rychlý přehled o ESG výkonu a umožňují hlubší porozumění datům.
 

4. Bezpečnost a Ochrana Dat: Vzhledem k citlivosti shromažďovaných dat je modul vybaven pokročilými bezpečnostními funkcemi, včetně šifrování dat a pravidelných bezpečnostních auditů, což zajišťuje ochranu dat a soulad s předpisy.
 

5. Integrace a Flexibilita: Modul je navržen tak, aby byl snadno integrovatelný s existujícími systémy a byl dostatečně flexibilní pro adaptaci na změny v regulačních požadavcích a podnikových strategiích.

bottom of page