top of page
lefticx_edited_edited.jpg

Modul
Whistle
Guard

Whistle Guard.png

Představujeme Modul Ochrana oznamovatelů, nástroj navržený tak, aby vám pomohl splnit všechny požadavky nového zákona o ochraně oznamovatelů. Náš produkt vám pomůže vytvořit a implementovat efektivní interní oznamovací systém, zvolit vhodný kanál pro oznamování a vybrat příslušnou osobu, která bude oznámení přijímat, posuzovat jejich důvodnost a navrhovat opatření k nápravě a prevenci.

WhistleGuard: APLISO Ochrana oznamovatelů

 

Jistě jste se setkali s rostoucími diskusemi a obavami týkajícími se nové legislativy o ochraně oznamovatelů, která nabude účinnosti od 1. srpna 2023. Nový zákon přináší řadu povinností pro mnoho organizací a obchodníků, včetně realitních kanceláří, pojišťoven, bank a účetních kanceláří. Pokud tyto povinnosti nebudou splněny, hrozí jim pokuta až 1 000 000 Kč.
 

 

Tato situace je velmi závažná, protože zákon o ochraně oznamovatelů se týká jak interních, tak externích oznámení o neetickém, nemorálním nebo nelegálním jednání. Nezodpovědné nebo neodborné řešení může vést k vážným důsledkům, včetně vysokých pokut, ztráty důvěry ze strany zaměstnanců a veřejnosti nebo dokonce právních sporů.
 

 

Představujeme Modul Ochrana oznamovatelů, nástroj navržený tak, aby vám pomohl splnit všechny požadavky nového zákona o ochraně oznamovatelů. Náš produkt vám pomůže vytvořit a implementovat efektivní interní oznamovací systém, zvolit vhodný kanál pro oznamování a vybrat příslušnou osobu, která bude oznámení přijímat, posuzovat jejich důvodnost a navrhovat opatření k nápravě a prevenci.
 

 

Naše řešení již pomohlo mnoha klientům úspěšně splnit požadavky zákona, minimalizovat riziko pokut a zlepšit interní procesy týkající se oznamování. Díky našemu produktu mohou naši klienti získat důležité informace o problémech ve své organizaci včas a adekvátně na ně reagovat, čímž se minimalizuje možnost veřejných skandálů nebo finančních ztrát.
 

 

APLISO Ochrana oznamovatelů je uživatelsky přívětivý, snadno implementovatelný do vašeho stávajícího systému a je plně v souladu se všemi právními požadavky. Nabízíme také podrobného průvodce, který vás provede celým procesem nastavení a používání systému. Navíc můžete využít našeho profesionálního týmu, který je připraven poskytnout vám podporu a poradenství kdykoli to budete potřebovat.
 

 

Nenechte se zaskočit novými požadavky zákona o ochraně oznamovatelů. Kontaktujte nás ještě dnes a získáte všechny nástroje a podporu, které potřebujete k úspěšnému zvládnutí této změny. Modul Ochrana oznamovatelů vám umožní nejen splnit zákonné povinnosti, ale také zlepšit vaše interní procesy a zvýšit důvěru zaměstnanců a veřejnosti ve vaši organizaci.

bottom of page