top of page
lefticx_edited_edited.jpg

Modul
Cyber
Comply

CyberComply.png

Modul APLISO CyberComply je nejen nástrojem pro splnění legislativních požadavků, ale také způsobem, jak posílit kybernetickou bezpečnost vaší organizace. Díky tomuto modulu můžete minimalizovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a zefektivnit provozní procesy, což vám umožní soustředit se na to, co děláte nejlépe.

APLISO CyberComply
 

 

Žijeme ve světě, který je stále více propojený. V dnešní době je kybernetická bezpečnost naší nejvyšší prioritou. Setkáváte se s nesčetnými výzvami a hrozbami, které mohou ohrozit vaši digitální infrastrukturu a citlivé údaje. Počítačoví zločinci jsou stále chytřejší a jejich útoky jsou stále sofistikovanější. Jak můžete zajistit, že vaše digitální aktiva budou v bezpečí?
 

Pokud se nedokážete účinně bránit, může dojít k značným ztrátám. Není to jen o penězích, ale také o důvěře zákazníků, reputaci vaší firmy a závažných legislativních sankcích. Nejedná se pouze o technický problém. Jde o obchodní riziko, které může mít závažné důsledky.
 

Zde přichází na scénu APLISO CyberComply. Tento modul je komplexním řešením pro kybernetickou bezpečnost a soulad s legislativou. Nástroj je navržen tak, aby vám pomohl řešit tyto výzvy efektivně a bezpečně. Nabízí cloudovou službu, která shromažďuje všechny relevantní legislativní předpisy a podpůrné materiály na jednom místě. Dále poskytuje nástroje pro hlášení a komunikaci, tvorbu zpráv, podporu auditních činností, nápravná opatření a další.
 

S APLISO CyberComply jsme pomohli mnoha organizacím minimalizovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a zefektivnit provozní procesy. Naše řešení transformovalo způsob, jakým se organizace vypořádávají s kybernetickou bezpečností a legislativním souladem. Byli jsme schopni jim poskytnout nástroje a zdroje, které potřebují k zajištění bezpečí a souladu s předpisy.
 

APLISO CyberComply je vaše komplexní řešení pro kybernetickou bezpečnost. Nabízíme vám cloudovou službu s předpřipraveným aplikačním prostředím pro podporu vašeho týmu zodpovědného za kybernetickou bezpečnost a dokumentaci SŘBI.
APLISO CyberComply je nejen nástrojem pro splnění legislativních požadavků, ale hlavně způsobem, jak posílit kybernetickou bezpečnost vaší organizace.

 

Nečekejte, až se stane něco špatného. Buďte proaktivní a posilněte svou kybernetickou bezpečnost dnes s APLISO CyberComply. Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám naše řešení může pomoci chránit vaše digitální aktiva a zajistit soulad s legislativou.

7 kroků pro provoz procesu systému řízení souladu s kybernetickou bezpečností.jpg

Hlavní vlastnosti:
 

 

1. Cloudová služba: APLISO CyberComply je cloudová služba navržená k podpoře činností manažera kybernetické bezpečnosti. Umožňuje efektivní správu a aktualizaci dokumentace systému řízení bezpečnosti informací za zlomek tradičních nákladů.
 

 

2. Legislativní soulad: Primárním cílem modulu je zajistit, aby činnost vaší organizace byla v souladu s legislativními požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 

 

3. Komplexní aplikační prostředí: Modul poskytuje předpřipravené aplikační prostředí pro podporu činností týmu zodpovědného za kybernetickou bezpečnost a dokumentaci SŘBI.
 

 

4. Podpora činnosti manažera kybernetické bezpečnosti: APLISO CyberComply shromažďuje všechny relevantní legislativní předpisy a podpůrné materiály NÚKIB na jednom místě. Dále poskytuje nástroje pro hlášení a komunikaci s NÚKIB, tvorbu zpráv, podporu auditních činností, nápravná opatření a další.

bottom of page