top of page
lefticx_edited_edited.jpg

Modul
Cyber
Comply

CyberComply.png

Modul APLISO CyberComply je nejen nástrojem pro splnění legislativních požadavků a vybraných norem, ale také způsobem, jak posílit informační a kybernetickou bezpečnost v rámci konkrétní organizace. Díky tomuto modulu lze minimalizovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a zefektivnit provozní procesy, což umožní firmě soustředit se na to, co dělá nejlépe.

APLISO CyberComply
 

 

Žijeme ve světě, který je stále více propojený. V dnešní době je kybernetická bezpečnost naší nejvyšší prioritou. Setkáváte se s nesčetnými výzvami a hrozbami, které mohou ohrozit vaši digitální infrastrukturu a citlivé údaje. Počítačoví zločinci jsou stále chytřejší a jejich útoky jsou stále sofistikovanější. Jak můžete zajistit, že vaše digitální aktiva budou v bezpečí?
 

Pokud se nedokážete účinně bránit, může dojít k značným ztrátám. Není to jen o penězích, ale také o důvěře zákazníků, reputaci vaší firmy a závažných legislativních sankcích. Nejedná se pouze o technický problém. Jde o obchodní riziko, které může mít závažné důsledky.
 

Zde přichází na scénu APLISO CyberComply. Tento modul je komplexním řešením pro kybernetickou bezpečnost a soulad s legislativou. Nástroj je navržen tak, aby vám pomohl řešit tyto výzvy efektivně a bezpečně. Nabízí cloudovou službu, která shromažďuje všechny relevantní legislativní předpisy a podpůrné materiály na jednom místě. Dále poskytuje nástroje pro evidenci aktiv a požadované akceptované dostupnosti v případě provozních výpadků, hlášení a komunikaci, tvorbu zpráv, podporu auditních činností, nápravná opatření a mnoho další agendy, která je vyžadována a aplikována u vyspělých typů organizací.
 

S APLISO CyberComply jsme pomohli mnoha organizacím minimalizovat rizika spojená s kybernetickými hrozbami a zefektivnit provozní procesy. Naše řešení transformovalo způsob, jakým se organizace vypořádávají s kybernetickou bezpečností a legislativním souladem. Byli jsme schopni jim poskytnout nástroje a zdroje, které potřebují k zajištění bezpečí a souladu s předpisy.
 

APLISO CyberComply je vaše komplexní řešení pro kybernetickou bezpečnost. Nabízíme vám cloudovou službu s předpřipraveným aplikačním prostředím pro podporu vašeho týmu zodpovědného za kybernetickou bezpečnost a dokumentaci Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI). APLISO CyberComply je nejen nástrojem pro splnění legislativních požadavků, ale hlavně způsobem, jak posílit kybernetickou bezpečnost v rámci dané organizace.

APLISO CyberComply je nejen nástrojem pro splnění legislativních požadavků, ale hlavně způsobem, jak posílit kybernetickou bezpečnost vaší organizace.

Nečekejte, až se stane něco špatného. Buďte proaktivní a posilněte svou kybernetickou bezpečnost dnes s APLISO CyberComply. Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám naše řešení může pomoci chránit vaše digitální aktiva a zajistit soulad s legislativou.

7 kroků pro provoz procesu systému řízení souladu s kybernetickou bezpečností.jpg

Hlavní vlastnosti:
 

 

1. Cloudová služba: APLISO CyberComply je cloudová služba navržená k podpoře činností manažera kybernetické bezpečnosti. Umožňuje efektivní správu a aktualizaci dokumentace Systému řízení bezpečnosti informací za zlomek tradičních nákladů.
 

 

2. Legislativní soulad: Primárním cílem modulu je zajistit, aby činnost vaší organizace byla v souladu s legislativními požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 

 

3. Komplexní aplikační prostředí: Modul poskytuje předpřipravené aplikační prostředí pro podporu činností týmu zodpovědného za kybernetickou bezpečnost a dokumentaci SŘBI.
 

 

4. Podpora činnosti manažera kybernetické bezpečnosti: APLISO CyberComply shromažďuje všechny relevantní legislativní předpisy a podpůrné materiály NÚKIB na jednom místě. Dále poskytuje nástroje pro hlášení a komunikaci s NÚKIB, tvorbu zpráv, podporu auditních činností, nápravná opatření a další.

bottom of page