top of page

Reference - modul CyberComply

cybersec.jpg

V oblasti poskytování balíkových zásilek máme tu čest spolupracovat s jedním z předních hráčů na trhu. Tento podnik, který má za sebou mnoho let historie, nabízí nejen prvotřídní služby občanům a firmám, ale je také důležitým kontaktním bodem mezi občany a státem, zejména v těch nejodlehlejších oblastech. Jeho poslání je nejen v poskytování kvalitních služeb, ale také v přemostění tradičních a digitálních metod komunikace v rámci moderní informační společnosti. Transformace, kterou podnik nyní prochází, je důkazem jeho závazku vůči zákaznické orientaci a neustálému zlepšování zákaznické zkušenosti.

 

Máme zde také podnik, který nejenže plní své poštovní povinnosti s maximálním zájmem o veřejnost, ale také dbá na to, aby služby byly vždy dostupné, transparentní a bez diskriminace. Jeho závazek vůči veřejnosti je vidět i v tom, že garantuje každý pracovní den alespoň jedno poštovní podání a dodání na adresu každé osoby, ať už fyzické či právnické.

 

S více než 23 000 zaměstnanců a rozpočtem 21 miliard Kč, tento podnik nejen ukazuje svou velikost a dosah na trhu, ale také svou odhodlanost být lídrem ve svém oboru. Je to opravdu vzrušující mít možnost pracovat pro tak významného partnera v oblasti poštovních a balíkových zásilek.

 

V dnešní digitalizované době, kdy se svět neustále vyvíjí a mění, stojí každý podnik před výzvami spojenými s řízením kybernetické bezpečnosti a dodržováním příslušných norem. Význam takových procesů je zásadní, protože se týkají nejen technologie, ale také důvěry zákazníků, ochrany aktiv a zajištění bezpečnosti vlastních zaměstnanců a klientů.

 

Pro tento podnik již byl zaveden jednotný a integrovaný přístup k řízení rizik, což znamená komplexní systémové řízení všech identifikovaných rizik v rámci firmy. Tento proces je založen na modelu ERM (Effective risk management) a je v souladu s mezinárodně uznávanými normami jako ČSN ISO 31000, ČSN EN ISO/IEC 27001, ČSN EN ISO/IEC 27005 a ČSN EN ISO 9001, stejně jako s místními legislativními požadavky. Nedávno byl tento proces obohacen o řízení BCM (Business Continuity Management) s cílem zajistit plynulost a kontinuitu podnikání.

 

Ve světě, kde kybernetická bezpečnost je neustále v ohrožení a hrozby se stále mění a adaptují, je nezbytné mít robustní a pružný systém kybernetické bezpečnosti. Jakýkoliv nedostatek v tomto systému může vést k značným finančním ztrátám, poškození reputace a legislativním sankcím. Pro našeho význačného klienta je tedy klíčové mít partnera, který dokáže pochopit a řešit tyto výzvy a zajistit, že jejich digitální aktiva a citlivé informace zůstanou v bezpečí.

 

APLISO CyberComply není jen dalším řešením na trhu; je to komplexní cloudové řešení, které proměnilo způsob, jakým tento podnik přistupuje ke kybernetické bezpečnosti. Představte si platformu, kde všechny relevantní legislativní předpisy a podpůrné materiály jsou k dispozici na jednom místě, doplněné nástroji pro efektivní hlášení, komunikaci a auditní činnosti. APLISO CyberComply zefektivnil provozní procesy naší prestižní společnosti, minimalizoval rizika spojená s kybernetickými hrozbami a poskytl solidní základ pro dodržování neustále se měnících regulací.

 

S tímto řešením jsme nabídli nejen klíčový nástroj pro splnění legislativních požadavků, ale také skutečného partnera v posilování kybernetické bezpečnosti.

bottom of page