top of page

Reference - modul majetek

majetek.jpg

Naše společnost má tu čest spolupracovat s jedním z předních hráčů na trhu pneumatik. S obratem přesahujícím 7 miliard korun a ziskem vyšším než 484 milionů Kč, je tento podnik nejen obrovským úspěchem, ale také důkazem vytrvalosti a vize. Během více než tří dekád na trhu vybudovali silnou pozici s pevnými evropskými kořeny, které nyní rozšiřují po celém světě, od České republiky až po exotické destinace jako Srí Lanka a Amerika.

 

Začínali v Praze v první polovině minulého století a od té doby představují synonymum pro kvalitu a spolehlivost v oboru pneumatik pro zemědělství, stavebnictví a dvoukolové dopravní prostředky. S hlubokými kořeny v historii a s vizí pro budoucnost, jejich produkty podporují každodenní výzvy pracovníků v různých odvětvích a ovlivňují významné části globálního trhu díky spolupráci s předními výrobci zemědělských strojů. Náš klient je dokonalým příkladem kombinace tradičních hodnot a moderního podnikání, evropské kvality a globální působnosti.

 

Správa firemního majetku je základním kamenem úspěchu každé společnosti. A když jde o nadnárodní korporaci s rozsáhlým portfoliem výrobků, četnými výrobními závody a tisícovkou zaměstnanců, stává se tato záležitost o to komplikovanější a kritičtější.

 

Každý, kdo se zabývá správou firemního majetku, si je vědom komplexnosti a významu této úlohy. V naší digitální éře je klíčové mít rychlý přístup k relevantním informacím, správně archivovat data a udržovat transparentní a aktualizovanou evidenci. Když se však tyto procesy neoptimalizují, mohou rychle vést k nepřehlednosti, administrativní zátěži a potenciálním chybám.

 

Nás klient čelil právě takovým výzvám. Stávající systém správy majetku byl zdlouhavý a způsoboval zbytečné komplikace. Administrativní personál trávil zbytečně noc času hledáním dat v komplikovaných dokumentech. Některé důležité informace se ztrácely v záplavě papírových formulářů, což vedlo k chybám a ke zpomalení procesů.

 

Zavedením APLISO MAJETEK jsme tuto společnost přivedli na novou úroveň správy majetku. Naše řešení bylo zcela přizpůsobeno jejich specifickým potřebám a požadavkům. Díky automatizovaným schvalovacím procesům, které byly navrženy v souladu s jejich organizační strukturou a typem činnosti, jsme dosáhli mnohem vyšší efektivity a eliminace chyb. Nyní mají vedení a zaměstnanci ve všech pobočkách přístup k potřebným informacím v reálném čase, což jim umožňuje rychlé a přesné rozhodování.

 

Jedním z nejvýraznějších přínosů našeho řešení je snížení administrativní zátěže a nákladů. Náš klient nyní ušetřil nejen cenný čas, ale také významné množství finančních prostředků, které byly dříve vynakládány na zdlouhavé a často nepřesné manuální postupy.

 

APLISO MAJETEK přinesl společnosti nejen technologický pokrok, ale také klid vědomí, že jejich majetek je spravován efektivně a moderně. Toto řešení jim nyní umožňuje soustředit se plně na jejich hlavní obchodní aktivity, s jistotou, že správa jejich majetku je v bezpečných a spolehlivých rukou.

 

Jako konkrétní reference je tento projekt důkazem našeho odhodlání a schopnosti poskytnout na míru šitá řešení našim klientům, bez ohledu na velikost či odvětví. APLISO MAJETEK pro tuto nadnárodní společnost nebyl jen dalším nástrojem, ale klíčovým partnerem v jejich cestě k efektivnější a modernější správě majetku.

 

7 roků spolupráce 1000 uživatelů 100 000 dokumentů + úkolů/rok 7 modulů APLISO

bottom of page